مشخصات فایل: پاورپوینت درس سیستم های معین تصمیم گیری و خبره فصل اول با عنوان آشنایی با هوش مصنوعی و سیستم های خبره

مشخصات فایل: پاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانی

مشخصات فایل: پاورپوینت فصل سوم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع عوامل شکل دهنده ساختار

مشخصات فایل: پاورپوینت فصل دوم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع ابزار های سازماندهی و فهم روابط سازمانی

مشخصات فایل: پاورپوینت فصل پنجم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع رویکردهای عقلایی طبیعی و سیستم باز به فهم سازمان

مشخصات فایل: پاورپوینت فصل اول درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع سازمان و سازماندهی

مشخصات فایل: پاورپوینت آشنایی با کلیات فصل چهارم کتاب روان درمانی با قرآن با عنوان فضیلت های اخلاقی اجتماعی

مشخصات فایل: پاورپوینت آشنایی با کلیات فصل اول کتاب روان درمانی با قرآن با عنوان اخلاق اسلامی

مشخصات فایل: دانلود تحقیق تنهایی و رویکرد شناختی با فرمت ورد

مشخصات فایل: دانلود تحقیق تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورد