بررسی و تاريخچه شركت سابين خودرو

مقدمه و تاريخچه شركت سابين خودرو اين شركت در سال 1381 تحت اسم شركت نوسازان قواي محركه كه وابسته به شركت جيالينگ چين بود آغاز بكار كرد و با توجه به بازاريابي هاي انجام گرفته نشان مي داد كه رونق اقتصادي چشمگيري در كشور ايجاد نموده است و سهامداران شركت بررسی و تاريخچه شركت سابين خودرو|30006070|superior-brain|بررسی و تاريخچه ,شركت, سابين خودرو,تحقیق در مورد سابين خودرو
با ما همراه باشید با موضوع بررسی و تاريخچه شركت سابين خودرو

مقدمه و تاريخچه شركت سابين خودرواين شركت در سال 1381 تحت اسم شركت نوسازان قواي محركه كه وابسته به شركت جيالينگ چين بود آغاز بكار كرد و با توجه به بازاريابي هاي انجام گرفته نشان مي داد كه رونق اقتصادي چشمگيري در كشور ايجاد نموده است و سهامداران شركت سابين خدرو خودرو به منظور پاسخگويي به تقاضاي كثيري از مشتريان كه نوعي پيش دريافت و درآمد براي شركت بدهي ايجاد كرده بود به فكر گسترش و ايجاد فاز دوم شركت به نام شركت سابين خودرو گرديد اين شركت از بدو تاسيس تا سال 1384 به دليل عدم اشباع بازار سود قابل توجهي عايد شركت سابين خودرو مي گرديد زيرا كه قطعات اين شركت « skd و ikd » به صورت ثبت سفارش به دليل ارزان بودن و كيفيت بسيار مطلوب و از همه مهمتر اينكه قيمت تمام شده آن محصولات بسيار كم بود از كشور چين وارد مي شد و توليد و مونتاژ از اين محصول روزانه 90 دستگاه موتور سيكلت با نام هاي « سابين و شوباد » روزانه وارد بازار و در دست مشتريان قرار مي گرفت و حتي صادرات اين محصولات به كشورهاي همجوار از جمله عراق ، افغانستان ، اوگاندا صورت مي گرفت و از سال 1384 به دليل ايجاد كارگاه هاي غير اصولي و عدم اخذ مجوز از سازمان هاي ذيربط از يك طرف و از طرف ديگر چون در زمان جنگ امريكا با عراق صادرات براي اين كشور انجام گرفت به دليل جنگ تمام قطعات و محصولات اين كشور به طور كلي در زمان جنگ از بين رفت و به طور كلي بازار اشباع و تخريب گرديد و باعث ركورد اقتصادي شد و موسسين و سهامداران شركت لبه اين فكر افتادند كه نه تنها شركت سود دهي كافي ندارد بلكه باعث كاهش سرمايه و موجود نقدي شركت خواهد شد در نتيجه تصميم گرفتند كه عمده قطعات يدكي و پلاستيكي اين محصول در داخل شركت با ايجاد سالن هاي بزرگ انجام دهند و از سازمان صنايع و معادن استان زنجان نيز حمايت بسياري در اين زمينه صورت مي گرفت و چون شركت به متخصصين حرفه اي نياز مبرم داشت و چون كار تخصصي بود هيچيك از افراد واجد شرايط حاضر نمي شدند در شركت انجام فعاليت كنند و چون از متخصصين كشورهاي چين نيز دعوت به عمل آمده بود آنها حاضر بودند كه دستگاه هاي اين شركت را خودشان وصل كنند و راه اندازي يك ماهه اين دستگاهها را خودشان تقبل نمايند ولي در عوض با يك حقوق و مزاياي بيشتري حاضر به هكاري با شركت سابين خودرو بودند و مدير عامل شركت سابين خودرو وقتي با اين مشكلات رو به رو شدند از راه اندازي اين دستگاه ها منصرف شدند و اين امر باعث شد كه هر سال از سود شركت كاهش يابد و شركت دچار ركورد اقتصادي گردد .اساسنامهبه موجب ماده 8 قانون اصلاحي ، اساسنامه شركت بايد داراي موارد ذيل باشد :نام شركت « شركت سهامي سابين خودرو »موضوع شركت : توليد و مونتاژ موتور سيكلت و قطعات پلاستيكيمركز اصلي شركت : آزاد راه قزوين زنجان جنب هتل غزالمبلغ سرمايه شركت : 000/500/60تعدادسهام با نام : 35 سهام از يكصد سهم بنام امير حسين پژوهي و 35 سهم از يكصد سهم بنام هوشنگ پژوهي و 30 سهم از يكصد سهم بنام ايران رحمانيانمدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدودتعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم : تماماً به حساب بانكي شماره 1374 نزد بانك ملي واريز گرديد و فيش واريزي ضميمه مدارك گرديد .ذكر نام روزنامه كثير الانتشار : كيهانطريقه شور و اخذ راي : هر كس به تعداد سهامي كه در شركت سهيم است حق راي دارد آقاي امير حسين پژوهي 35 راي هوشنگ پژوهي 35 راي و ايران رحمانيان 30 راي حق راي دادن خواهد داشت