سفالگری و میناکاری و کوزه گری و پیشینه آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 16 فهرست مطالب سفالگری پیشینه سفالگری پیشینه سفالگری در ایران شوش، مهد سفالگری سفالگری، کوزه گری اورگوپ حاجی بکتاش حاجی بکتاش ولی و بکتاشیگری مینا کاری منبع سفالگری سفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طسفالگری و میناکاری و کوزه گری و پیشینه آن|30020650|superior-brain|سفالگری و میناکاری و کوزه گری و پیشینه آن
با ما همراه باشید با موضوع سفالگری و میناکاری و کوزه گری و پیشینه آن

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 16

فهرست مطالبسفالگریپیشینه سفالگریپیشینه سفالگری در ایرانشوش، مهد سفالگریسفالگری، کوزه گریاورگوپحاجی بکتاشحاجی بکتاش ولی و بکتاشیگریمینا کاریمنبعسفالگریسفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طریق سفال می‌گویند. از مشهورترین سفالینه‌ها می‌توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد. قبل از رواج شیشه سفالینه‌ها رایج ترین مظروفات بشر بودند. مرغوب ترین خاک در صنعت سفالگری خاک رس می‌باشد که بدلیل وجود مقادیر بالای آهن در آن، به رنگ سرخ است. سفالگری از نخستین صنایع بشر می‌باشد.خاستگاه آن را گر چه به درستی آشکار نیست ولی از روی یافته‌های کهن سرزمین باستانی سومر می‌دانندوالبته به تازگی کشف تمدن جیرفت تردیدهایی در مورد این نظریه ایجاد کرده است/تمدن معروف به کنار صندل که طبق اخرین کاوشها قدمت ان به شش هزار سال پیش می‌دانندولوحی که در جیرفت کشف شد برای مطالعه به امریکا وفرانسه فرستاده شد که توسط استادان شیکاگو و پاریس رمزگشایی شد که نتایج نشان داد این منطقه ۳۰۰ سال از خط نوشتاری تمدن شوش قدیمی تر است.پیشینه سفالگریتندیس ونوس؛ نخستین اشیاء سفالی شناخته شده متعلق به سال‌های ۲۹٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ ق.م هستند.ساختن ظروف سفل متعلق به زمانی است که انسان در دشت زندگی می‌کرد و روستای اولیه شکل گرفته‌است و یکجا نشینی بوده‌است. این ظروف معمولا برای نگهداری مواد غذایی ساخته شده‌است. ظروف سفالی خاصیت فاسد نشدنی دارد اما از سویی به دست آوردن این ظروف امکان تعبیر و تفسیر بخشهای مهمی از زندگی انسانهای اولیه را فراهم آورده‌است. مراحل ساخت و تحول ظروفهای سفالی عبارتند از:• دست ساز• چرخ ساز که به صورت کند وتند• ساختن ظروف سفالی به شکل مجسمه یا حجم‌های ترکیبی، یعنی علاوه بر حفظ کاربری ظروف سفالی آنها را به شکل مجسمه‌هایی از حیوانات یا حجم‌های ترکیبی، که نشانه‌گر نوع نگرش آنها به جهان هستی است می‌ساختند. مطالعه در مورد زمان آغاز و پیدایش خط بدون بررسی نقوش حک شده روی ظروف سفالی امکان پذیر نبوده‌است. به ویژه ظروف مربوط به هزاره‌های ۵ و ۶ پیش از میلاد در این میان نقش غیر قابل انکاری دارد.