شیپ فایل شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان همدان مشخصات سیستم تصویر : Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degreeشیپ فایل شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای|34009130|superior-brain|نقشه شهرها, شیپ فایل شهرها, محدوده سیاسی لایه شهرها و مرز استان, شیپ فایل شهر و مرز استان, محدوده سیاسی و شهرها, دانلود نقشه شهر ها, لایه جی آی اسی شهرها, شیپ فایل شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای, شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان همدان
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان همدان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree